Tanusítás vagy energiaaudit?

Egyre növekszik környezetszennyezés, az energiaárak drasztikusan emelkednek. Tudnunk kell  a környezettudatos életmódról és 2002 óta az Európai Unió is direktívában írja elő a mértéktelen energiafogyasztás és környezetszennyezés csökkentését.

A fentiek miatt Magyarországon is új jogszabályok születtek, melyeknek megfelelően energetikai tanúsítvány, 2009. 01.01-től kötelező minden új épület használatbavételi engedélyéhez, 2012. 01.01-től pedig minden adás-vétel és 1 évet meghaladó bérbeadás esetén.
Fontos!
Az energiaauditot és az energiatanúsítványt csak szakemberek végezhetik, akik, erre szakosodott speciális vizsgát tettek és a mérnökkamaránál regisztrált mérnökök.

Az energetikai tanúsítvány jelentősége...

Az energetikai tanúsítvány alapján az épület használatától és a fogyasztói szokásoktól független, átfogó képet kaphatunk az ingatlan fajlagos éves energiafelhasználásáról és a várható fenntartási költségeiről. 
A 7/2006 TNM Rendeletben található számítási módszerrel minden vizsgált épületre kiszámítható az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelményérték. Ez a követelményérték felel meg 100%-nak. A vizsgált épület energetikai jellemzője és a követelményérték arányának százalékban kifejezett értéke alapján történik az adott épület A+-tól I-ig tartó, 10 osztályos skálán történő energetikai minősítése.

Azt javasoljuk, hogy  energiatanúsítványt akkor is csináltassa meg, ha nem szeretné eladni lakását, házát, ingatlanát, mert az energetikai tanúsítvány energia-megtakarítást elősegítő javaslatokat is tartalmaz, melyek iránymutatást adnak, hogyan csökkentheti jelentősen ingatlana energiafelhasználását, vagyis a  költségeit.
Az energiatanúsítvány 10 évig érvényes.

Az energetikai tanúsítvány elkészülésének folyamata:

Az energetikai tanúsítvány elkészítése történhet terveken és a kivitelező nyilatkozatán alapuló számításokon, vagy /és a műszeres vizsgálattal. 
-Az Ön megrendelését követően általában helyszíni felméréssel kezdődik a tanúsítás folyamata, és számítással ellenőrzik a szakemberek a szerkezetek hőátbocsátási tényezőjét és az épület fajlagos hőveszteség-tényezőjét.
-Az információk, mérések, hőkamerás felvételek, a felmérési adatok, a korábban kapott dokumentumok és nyilatkozatok alapján, egy erre fejlesztett szoftver segítségével készítik el az energetikai számításokat. Kiszámítják az épület fajlagos primer energia fogyasztását és meghatározzuk az épület energetikai osztályba sorolását.
-Az eredményként kapott információk alapján javaslatot tesznek a célszerűen elvégzendő felújítási lépesekre. Elkészül egy terv arra vonatkozóan, hogy a javasolt változtatások milyen eredményeket hoznak majd az energiafelhasználás hatékonyságának növelése és a költségek csökkentése érdekében. Így Ön megismeri az épület jelenlegi és várható energia felhasználását.

Az energiatanúsítvány és az energiaaudit között az a különbség...

Az energiaaudit az energiatanúsításnál sokkal részletesebb vizsgálat, amely már igazán alkalmas energetikai korszerűsítési beruházások előkészítéséhez. Az energiaaudit során felmérik az épület külső határoló szerkezeteit, az épületgépészeti rendszert (fűtési, használati meleg víz készítési, hűtési, légtechnikai és világítási rendszerek) , valamint a fogyasztói és az üzemeltetői szokásokat is. Az energiaaudit folyamán összesítik az elmúlt évek energiaszámláit és a fogyasztási adatokat összehasonlítjuk a számított energiafelhasználással. A vizsgált épület hőtechnikai jellemzői, energiafogyasztási adatai, aktuális energiaárai és a fogyasztói szokásai alapján javaslatot tesznek az energiaköltségek csökkentésére.
Tehát a különbség, hogy az energiatanúsítvány annak érdekében, hogy az épületek energiafogyasztásának számítása egységes és megismételhető legyen , nem veszi figyelembe az adott épület használatát és fogyasztói szokásait.

Tehát az elkészített energiaaudit részletesen kidolgozott javaslatokat tartalmaz az energia megtakarítási lehetőségekre, míg az energiatanúsítvány rövid szöveges javaslatokat ad.
Az energiaaudit megtakarítási javaslatainak egyenkénti és együttes megvalósításához költségbecslés és kiszámítják, hogy a javaslatok megvalósítását követően várhatóan mennyi lesz az energiafelhasználás és annak várható költsége. A javaslatok várható beruházási költsége és a várható energiaköltség (vélelmezett értékek),csökkenés alapján kiszámító a megtérülési időt, mely alapján Ön megbízóként eldöntheti, hogy mely javaslatokat kívánja megvalósítani.

Energiaauditot mikor javaslunk készítetni?

Akkor javasoljuk legfőképp az energiaauditot elvégeztetni, ha az épület energia felhasználását csökkenteni és a közeljövőben ennek érdekében beruházást ill. korszerűsítést tervez (pl. hőszigetelés, nyílászáró csere, hőtermelő rendszer cseréje, fűtéskorszerűsítés, stb.). Egyes energetikai pályázatok kötelezően előírják energiaaudit készítését.

Vélhetően minden megrendelés előtt mindenkiben felmerül, hogy az energetikai tanúsítvány és az energiaaudit elkészítésének díja mitől függ?

Természetesen minden ingatlan és épület különböző. Így az energiaaudit árát is befolyásolja az ingatlan mérete, jellege és a rendelkezésre álló dokumentumok megléte és a szakember utazási költsége is.
Javasoljuk, hogy a megrendelése előtt kérjen ajánlatot a választott tanúsító cégtől!