Épületenergetikai jogszabályok
(részletek, tájékoztató szinten)


2016. január 1-je előtt a tanúsítási rendszer egy betűjellel jellemezte az épület vagy épületrész besorolását, addig az utána lévő rendszer két betűt használ, az előzőt duplázva (A–AA, B–BB, …). Így a két eltérő rendszer és az azokban kiállított tanúsítványok egymástól megkülönböztethetők lesznek.

Mivel a megújuló részarány és az épülethatároló szerkezetek együttes hőszigetelő képessége csak egész épületre értelmezhető, ezért a többlakásos épületben lévő lakások tanúsításánál a BB besorolás megszerzésnek alapfeltétele, hogy az egész épületet már korábban BB besorolásúra tanúsítsák.

AA besorolás megszerzéséhez az alacsony energiafogyasztáson, a jó hőszigetelő képességen és megújuló energiahasznosításon felül is meg kell felelni az alábbiaknak:


Az energetikai besorolás megállapításának vizsgálati eszközei:

Néhány változás a 2015-ös évben még érvényes szabályokhoz képest:


Mikor NEM kell energetikai tanúsítvány?

Sokszor felmerül a kérdés, hogy a megvásárolni vagy bérbe venni kívánt ingatlan esetében szükséges-e egyáltalán energetikai tanúsítványt készíttetni, nézzük milyen ingatlanok maradhatnak ki a körből:

Általános szabály, hogy az ingatlan értékesítésekor vagy bérbevételekor energetikai tanúsítvány kell készíttetni, milyen kivételek vannak?

Milyen épületekre nem szükséges az energetikai tanúsítvány elkészíttetése:


Milyen helyzetben nem szükséges még az energetikai tanúsítványt elkészíteni?


A jelenleg hatályos, az energetikai jellemzők meghatározásáról szóló 7/2006. TNM
rendeletet, és az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008.
(VI. 30.) kormány rendelet alapján szükséges „energia tanúsítani” a rendeletekben meghatározott
épületeket.
Ezek a 2009. január 1. óta tanúsításra kötelezett új építésű és meglévő épületek,
valamint a nagyobb felújítás, korszerűsítés alatt álló meglévő épületek,
továbbá 2012. január 1. után meglévő épületek eladása és 1 éven túli
bérbeadása esetén is kötelező energetikai tanúsítványt kiállítatni.
Meglévő épületek, önálló rendeltetési egységek, azaz például lakások esetében is kötelező
energetikai tanúsítványt elkészítetni, ha eladására kerül sor, vagy az ingatlant 1
évet meghaladó időtartamra bérbe adják, illetve a jogszabályok változása miatt az
1 évnél rövidebb bérbeadás sem mentesül a jövőben.
Így 2012. január 1. után tulajdonképpen mindenki érintett az energetikai
tanúsítvány megismerésében, elkészíttettetésében. 2013. január 9-től, illetve
egyes paragrafusok (állami tulajdonú közhasználatú, és 1000m2 hasznos
alapterületű épületek 2013. július 9-től) új rendelkezések lépnek hatályba!
A 40/2012 számú BM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásában módosítja a 7/2006 TNM rendeletet, a 105/2012 számú BM
rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításában jelent új
szabályozást a 176/2008. Kormány rendelethez képest.
Az új rendelkezések értelmében már az ingatlan hirdetésekben is fel kell majd
tüntetnünk az ingatlan energetikai besorolását, továbbá az adásvételi, illetve a bérleti szerződés
kötelező tartalmi eleme lesz a tanúsítvány átvételének igazolása.

2015. július 1-től igényelhető a CSOK (Családok Otthonteremtési Kedvezménye), a szabályzó rendelet szerint a legmagasabb támogatást "Alacsony energiafogyasztású épület" esetén lehet igénybe venni. Mit jelent pontosan az alacsony energiafogyasztás?

Az energetikai tanúsítvány készítését szabályzó jogszabály - a többször módosított 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet - nem tartalmaz információt az "Alacsony energiafogyasztású épületről", a jogszabályban leírt legkedvezőbb besorolás az A+, az alábbi táblázat alapján:

Épületek energetikai minősítési osztályai
Minőségi osztály betűjele Összesített energetikai jellemző és a viszonyítási alap arányának százaléka
Minőségi osztály szöveges jellemzése
A+ 55 Fokozottan energiatakarékos
A 56-75 Energiatakarékos
B 76-95 Követelménynél jobb
C 96-100 Követelménynek megfelelő
D 101-120 Követelményt megközelítő
E 121-150 Átlagosnál jobb
F 151-190 Átlagos
G 191-250 Átlagost megközelítő
H 251-340 Gyenge
I 341< Rossz

Az "Alacsony energiafogyasztású épület" definicióját a CSOK-ot leíró 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet határozza meg, az alábbiak szerint:

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet - A lakásépítési támogatásról

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. alacsony energiafogyasztású lakás: olyan lakás, melynek fajlagos primer energiafogyasztása fűtésre legfeljebb 25 kWh/m2 év.

CSOK támogatáshoz készülő energetikai tanúsítvány esetében a fenti követelményérték elérésére kell törekedni a támogatás maximalizálása érdekében.
forrás: pannonmuhely.hu